Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Сентјабр 2021

Сурија хариҹи ишләр назири: АБШ вә Түркијә ишғалчылыгдан вә терроризми дәстәкләмәдән әл чәксин

Суријанын рәсми “САНА” хәбәр аҝентлијинин вердији мәлумата әсасән, бу өлкәнин хариҹи ишләр назири Фејсәл Мигдад БМТ-нин Сурија ишләри үзрә хүсуси нүмајәндәси Ҝеир Педерсен илә Дәмәшгдә баш тутан ҝөрүшүндә Суријанын суверенлијинә һөрмәтлә јанашылмасына тәкид едиб, бу өлкәнин дахили ишләринә мүдахилә етмәјин јолверилмәз олдуғуну вурғулајыб, Америка вә Түркијәнин Сурија әразиләрини ишғал етмәләринә, бу өлкәнин әрази бүтөвлүјүнү позмаларына, һабелә терроризми дәстәкләмәләринә сон гојулмасыны тәләб едиб.

Хариҹи ишләр назири Түркијәнин гејри-инсани һәрәкәтә әл атараг Һәсәкә вә онун әтраф бөлҝәләриндә 1 милјондан чох әһалинин сујуну кәсмәсини писләјиб, бунун гаршысынын алынмасы үчүн БМТ-нин ҹидди аддымлар атмасыны, ајдын мөвге сәрҝиләмәсини истәјиб.


2422 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP