Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Сентјабр 2021

“Башга өлкәләри ишғал етмәк, зоракылыг етмәк нијјәтимиз...” – Чин лидери

“Башга өлкәләри ишғал етмәк нијјәтимиз јохдур”.

Буну Чин дөвләт башчысы Хи Ҹинпин БМТ Баш Ассамблејасынын 76-ҹы сессијасында чыхышы заманы дејиб.

Чин лидери бу ил инкишаф етмәкдә олан өлкәләрә 100 милјон пулсуз ҸОВЫД-19 пејвәнди ҝөндәрмәји планлашдырдыгларыны билдириб.

“Чин бу илин сонуна гәдәр дүнјаја үмумиликдә 2 милјард доза пејвәнд тәдарүк етмәјә чалышаҹаг”, - Ҹинпин сөјләјиб.

Диҝәр јандан, о, өлкәсинин бејнәлхалг мөвгеләриндән һеч вахт диҝәр өлкәләри ишғал етмәк, зоракылыг ҝөстәрмәк вә ја дүнјада һеҝемонлуг гурмаг үчүн истифадә етмәјәҹәјини вурғулајыб: “Чин һәмишә глобал сүлһүн мемары, глобал инкишафа төһфә верән өлкә вә бејнәлхалг низамын мүдафиәчиси олуб. Чин јени инкишафы илә дүнјаја јени имканлар тәгдим етмәјә давам едәҹәк”.

Чин лидери гејд едиб ки, БМТ өлкәләрин үмумбәшәри тәһлүкәсизлијинин бирҝә горунмасы үчүн мәркәзи платформа ролуну ојнамалыдыр.


1981 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP