Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Сентјабр 2021

1,5 литр кока-кола ичән ҝәнҹ өлдү

Чиндә 22 јашлы ҝәнҹ литр јарым кока-коланы 10 дәгигәјә ичәндән бир сутка сонра ҝөзләнилмәдән өлүб.

Бу барәдә мәлуматы “Дејли Мејл” јајыб.

Ады ачыгланмајан чинлинин кока-коланы ичәндән 6 саат сонра кәскин гарын ағрысы илә хәстәханаја мүраҹиәт етдији билдирилир. О дејиб ки, кока-коланы гыса мүддәтдә, сәринләмәк үчүн ичиб.

Һәкимләрин јардымына бахмајараг, 12 саатдан сонра онун вәзијјәти ағырлашыб, 6 саат сонра исә өлүб.

Мүтәхәссисләрин фикринҹә, чинли коланы чох тез ичдији үчүн бәдәниндә һәддиндән артыг мигдарда карбон газы јығылыб вә бу да гараҹијәрдә оксиҝен чатышмазлығына сәбәб олуб.

Лондон Университети Коллеҹинин мүтәхәссиси Натан Девис исә чинки һәкимләрин гәнаәтини доғру сајмајыб. Онун фикринҹә, өлүмә сәбәб бәдәндә газ јығылмасына ҝәтириб чыхаран бактериал инфексија ола биләр.


2148 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP