Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Сентјабр 2021

Әрбәин јүрүшүндә иштирак едәнләрин сајы 16 милјону өтүб

Һәзрәт Аббас (ә) Һәрәминин катиблијиндән бу ҝүн (28 сентјабр) ҝүнортадан сонра верилән ачыгламада Әрбәин зәвварларынын сајынын 16 милјону өтдүјү билдирилиб.

Һәзрәт Аббас (ә) Һәрәминә аид рәсми вебсајтда јајылан бәјанатда билдирилир ки, Кәрбәланын 5 ҝиришиндә гурашдырылмыш електрон сајғаҹ системинә әсасән, 8 сәфәрдән бу ҝүн саат 12-јә кими Кәрбәлаја зијарәтә ҝәлән зәвварларын сајы 16.327.542 (он алты милјон үч јүз ијирми једди мин беш јүз гырх ики) нәфәр олмушдур.

Гејд едәк ки, зәвварларын тәһлүкәсизлијинин тәмини Һәшд-Шәби Тәшкилатына тапшырылмышды вә бу ишдә 9500 Һәшд-Шәби гүввәси иштирак едирди.


2160 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP