Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Октјабр 2021

Путин Русијада бир һәфтәлик тәтил елан етди

Русија Президенти Владимир Путин коронавирус инфексијасынын кәскин артмасы сәбәбиндән Русијада 30 октјабрдан 7 нојабра гәдәр гејри-иш ҝүнләри олмасы илә бағлы тәклифи дәстәкләјиб.

Бу тәклифи Баш назирин мүавини Татјана Голикова ирәли сүрүб.

Путин билдириб ки, һазыркы ситуасија чох тәһлүкәлидир, она ҝөрә дә реҝион рәһбәрләринин 30 октјабры ҝөзләмәдән даһа тез гејри-иш ҝүнләри елан етмәсинә гәрар верә биләҹәкләрини гејд едиб.

Зәрурәт јаранаҹағы һалда гејри-иш ҝүнләринин мүддәти 7 нојабрдан сонра да артырыла биләр.

Путин гејри-иш ҝүнләриндә әмәк һагларынын мүтләг сахланылмасы барәдә дә ҝөстәриш вериб.

Хатырладаг ки, Русијада сон ҝүндә рекорд сајда јолухма (34.073) вә коронавирусдан өлүм (1028) гејдә алыныб.


1819 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP