Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Октјабр 2013

Швартсенеҝҝер АБШ президенти олмаг истәјир

Актјор 2016-ҹы илдә кечириләҹәк президент сечкиләриндә иштирак етмәк фикриндәдир

АБШ-ын Калифорнија штатында 2 дөвр губернатор олан мәшһур актјор Арнолд Швартсенеҝҝер 2016-ҹы илдә кечириләҹәк президент сечкиләриндә иштирак етмәк фикриндәдир. Јерли ганунлара әсасән, Америка президенти сечилмәк үчүн өлкә әразисиндә доғулмаг шәрт олса да, танынмыш кино улдузу бу ганунун дәјишдирилмәсини ирәли сүрәҹәк.

Гејд едәк ки, Арнолд Швартсенеҝҝер мөвзу илә бағлы билдириб ки, президент постуна кечмәк үчүн һүгуги мүбаризә апараҹаг.

Мәлумат үчүн билдирәк ки, Арнолд Алоис Швартсенеҝҝер 30 ијул 1947-ҹи илдә Австријанын Гратс шәһәри јахынлығында јерләшән Тал кәндиндә анадан олуб. Танынмыш актјор 1983-ҹү илдә Америка вәтәндашлығыны алыб. Арнолд Швартсенеҝҝерин һәјат јолдашы олан Марија Шрајвер АБШ-ын кечмиш президенти олан Ҹон Кенеддинин гоһумудур. АБШ Демократик партијасынын үзвү олан Марија илә евлилик ону партијанын елитасы илә јахынлашдырыб. Швартсенеҝҝер өзү Республикачылар Партијасыны дәстәкләјир вә 1980-ҹи илдән АБШ-ын сијаси һәјатында актив иштирак едир./фактхебер.ҹом/


4329 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP