Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2021

Суријада Түркијәнин ишғалчылығына гаршы халг етиразлары атрыб - Фото

Һәләб әһалиси Түркијәнин ишғалчылығына гаршы етираз аксијасы кечирәрәк Суријаны Түркијәнин ишғалындан азад едәҹәјини тәкид едиб.

“Спутник”-ин вердији хәбәрә ҝөрә, Һәләбин Дејр-Ҹәмал сакинләри Түркијәнин ишғалчылығына гаршы аксија кечирибләр вә бу өлкәјә бағлы террорчуларын өлкәнин сәрвәтини гарәт етмәсинә етираз едибләр.
“Спутник” билдириб ки, Дејр-Ҹәмал әһалиси Түркијәнин ардыҹыл тәһдидләриндән јорулублар вә бу өлкәнин Суријанын шимал бөлҝәләринә һүҹум етмәк истәмәсини бәрк писләјибләр.
Аксија иштиракчылары Сурија әһалисинин бирлијини вә дүшмән гаршысында мүгавимәт ҝөстәрәҹәјини вурғулајыблар.

Түркијәнин мәгсәдинин гарәт, әрази ишғалы, Суријанын сәрвәтинин талан етмәси, бу өлкә әһалисинин ҹаны вә игтисадијјаты илә ојнамаг олдуғуну билдирән күтлә, Сурија торпагларынын сон гарышына гәдәр ишғалдан азад едәҹәјини, Түркијәнин Сурија әһалисини гарәт етмәсинә вә онлары көчкүн салмасына “јох” дејәҹәјини гејд едиб.

Аксија иштиракчылары Түркијә әлејһинә шүарлар сәсләндирибләр, Сурја бајрағыны вә бу өлкә Президенти Бәшар Әсәдин шәкилләрини галдырыблар.
Онлар ишғалчы Түркијә ордусунун дәрһал Сурија әразисини тәрк етмәсини тәләб едибләр.
1347 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP