Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Нојабр 2021

Бакыда 67 јашлы киши мејити тапылды

"112" гајнар телефон хәттинә дахил олан мәлумата әсасән, Бакы шәһәринин Јасамал рајонунда 1 нәфәр мәнзилдә бағлы гапы архасында көмәксиз вәзијјәтдә галыб.

Бу барәдә ФҺН-и хәбәр верир.

Һадисә јеринә ҹәлб олунан Хүсуси Рискли Хиласетмә Хидмәтинин мүвафиг хиласетмә гүввәләри мәнзилин ҝириш гапысыны ачыб вә орада ашкарланан 1954-ҹү ил тәвәллүдлү Сәрдаров Таһир Елмиран оғлунун мејитини аидијјәти үзрә тәһвил верибләр.


1286 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP