Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Нојабр 2021

Әнсаруллаһ гүввәләри Мәарибдә даһа 2 бөлҝәни ишғалдан азад етди

КИВ-ләрин бу ҝүн (чәршәнбә) вердији хәбәрә әсасән, Јәмән ордусу вә Әнсаруллаһа бағлы халг комитәләри Мәариб шәһәринин ҹәнубунда даһа ики бөлҝәни Әрәбистан коалисијасынын ишғалындан азад едиб.
“Әл-Мәјадин” телеканалы Сәна гүввәләринин дүшмән ишғалындан азад етдији бөлҝәләрин Шега Меј вә Әрәг Меј олдуғуну билдириб.
“Әл-Ҹәдид Пресс” хәбәр аҝентлији һәрби мәнбәјә истинадән бу хәбәри тәсдигләјәрәк гејд едиб ки, Зәһрандан Мәариб шәһәри јахынлығындакы Әл-Бәлг дағлыг әразиләринә езам едилмиш Әрәбистанын дәстәк гүввәләри дә ағыр мәғлубијјәтлә үзләшиб. Һәрби мәнбә Јасир әл-Мәбәринин командан олдуғу 102-ҹи бригаданын елә илк дөјүшдә мәғлуб олдуғуну дејиб.
Бир нечә ҝүн өнҹә Әрәбистан вә БӘӘ-јә аид тәҹавүзкар гүввәләр Мәариб вә Һүдејдәдә онларла мөвгеләриндән ҝери чәкилиб, Јәмән ордусу вә Әнсаруллаһ Һәрәкаты һәмин јерләрдә өз гүввәләрини јерләшдириб.


1633 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP