Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Нојабр 2021

Түркијә Ливијаја даһа 150 террорчу ҝөндәрди

Сурија мүхалифәтинә аид мәркәзи Лондонда јерләшән инсан һаглары тәшкилаты бу ҝүн (ҹүмә) билдириб ки, хариҹи гүввәләрин Ливијадан чыхарылмасына даир бејнәлхалг чағырышлара бахмајараг, бу өлкәдә президент сечкиләри јахынлашдығы бир вахтда Түркијә Ливијадакы үнсүрләрини артырыб.
Мүхалифәтә аид тәшкилат гејд едиб ки, һамысы Суријанын шимал бөлҝәләриндән олан 150 јараглы Ливијаја дахил олублар. Онлар Ҹејшүл-вәтәни адланан тәшкилатын “Султан Мурад”, “Фиргәту Һәмзә” вә диҝәр групларын үзвләридир. Јараглылар автобуслара миндириләрәк Идлибин Һавар Килис кечид мәнтәгәси васитәсилә Түркијәјә апарылыб, орадан Ливијаја јола салыныб.
Инсан һаглары тәшкилаты әлавә едиб: “Бу јараглыларын маашынын азалдылмасына бахмајараг, Суријанын шимал бөлҝәләриндә ишсизлик сәбәбиндән Ливијаја езам үчүн һәлә дә тәләб вар.”
Хәбәрләрә ҝөрә, Ливијада Түркијәјә бағлы суријалы террорчуларын сајы тәхминән 7 минә чатыр. Бу террорчуларын һәр бири орта һесабла 2500 түрк лирәси (300 доллар) мааш алыр.
Түркијә президентинин сөзчүсү Ибраһим Калын нојабрын 14-дә билдириб ки, өлкәсинин Ливијада һәрби мөвҹудлуғу Ливија һөкумәти илә разылашма әсасындадыр. О, Ливијада јерләшдирилән хариҹи гүввәләрин “муздлу” адланмасына етираз едиб вә Түркијәнин гүввәләрини Ливијадан чыхармајаҹағыны билдириб.


1096 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP