Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Нојабр 2021

Макрон: Бөјүк Британија әсәбләримизлә ојнајыр

Бөјүк Британија әсәбләримизлә ојнајыр.

Буну Франса Президенти Еммануел Макрон Лондонун бүтүн франсыз балыгчыларына Британијанын әрази суларында балыг тутмаг үчүн лисензија вермәмәсиндән данышаркән дејиб.

Брексит разылашмасынын һәјата кечирилмәсиндә проблемләр јашадыгларыны дејән Макрон франсалы балыгчыларын һамысына лисензија верилмәмәсинин сәбәбләрини баша дүшә билмәдикләрини вурғулајыб.

Макрон бу мәсәләнин тәкҹә Франсаја дејил, Белчика, Нидерланд, Алманија вә Норвечә дә аид олдуғуну билдириб.
Мүбаризәни давам етдирәҹәкләрини вә балыгчыларыны тәк гојмајаҹагларыны дилә ҝәтирән Макрон Авропа Бирлији Комиссијасынын бу мөвзуда һәрәкәтә кечмәсини истәдикләрини билдириб.

"Бөјүк Британија мүгавиләләр имзалајыб вә онлара һөрмәт етмәлидир. Бу ҝүн Британија онлара һөрмәт етмир. Мән буну (Британија Баш назири) Борис Ҹонсона ачыг шәкилдә билдирдим", - Макрон билдириб.


1083 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP