Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Нојабр 2021

Захарова НАТО-нун иттиһамына ҹаваб верди

НАТО Русијаны агрессив давранышда иттиһам едәрәк Естонијада һәрби тәлимләр кечирир.

Буну Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Марија Захарова билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, АБШ-ын Естонијадакы сәфирлији Естонија Мүдафиә Гүввәләри вә АБШ Хүсуси Әмәлијјат Гүввәләринин бирҝә тәлимләрини елан едиб:

"Пентагонун дөјүш ојунларында бу өлкә (Естонија - ред.) сәрһәдләримиздә НАТО көрпүсүндән башга бир шеј дејил. Силаһлы гүввәләрин гаршылыглы фәалијјәтини инкишаф етдирмәјә јөнәлмиш бу тәдбирләр башга һеч бир мәгсәд дашымыр вә дашыја да билмәз.

Белә тәлимләрин кечирилмәси НАТО-нун Русија јахынлығында сүни шәкилдә ҝәрҝинлик јаратмаг нијјәтини тәсдигләјир. Инди мән билмәк истәрдим ки, НАТО-нун баш катиби бу ҹүр һәрәкәтләри неҹә шәффаф, прогнозлашдырыла билән вә гејри-агрессив һесаб едир?"


1633 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP