Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Нојабр 2021

Илк дәфә: Рус пилотлар Ирәванда шоу ҝөстәрди – Видео

Илк дәфә олараг “Рус ҹәнҝавәрләри” Ермәнистанда шоу нүмајиш етдирибләр.

Нүмајиш бу ҝүн Гырмызы Бајраглы Качин Һәрби Авиасија Мәктәбинин 111-ҹи илдөнүмүнә һәср олунуб.

Авиашоу Ирәвандакы Еребуни аеродромундан тәшкил едилиб.

4 әдәд Су-30 СМ-ин шоусунда бәзи мәгамларда гырыҹыларын ганадлары арасында мәсафә бир метрдән дә аз олуб.

Нүмајишдән әввәл Русијанын Ермәнистандакы сәфири Серҝеј Копыркин чыхыш едиб вә әфсанәви групун бу чыхышынын Ермәнистана достлуг, һөрмәт рәмзи олдуғуну билдириб.

Гејд едәк ки, “Рус ҹәнавәрләр” груп шәклиндә пилотажы ағыр гырыҹы тәјјарәләрлә нүмајиш етдирән дүнјада јеҝанә командадыр.1533 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP