Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Нојабр 2021

Нар пәрдәсинин мөҹүзәви тәсири...

Нарын фајдалары һаггында чохлу сајда китаблар јазылыб. Антиоксидант, витамин, минерал, бүзүҹү вә с. фајдалы маддәләрлә зәнҝин олан нар һәгигәтән шәфа мәнбәјидир.

Бәзи өлкәләрдә бу мејвәни јухары һиссәсиндә олан "таҹа" вә уникал хүсусијјәтләрә ҝөрә "крал мејвәси" адландырырлар.

Нар бир чох фајдалы вә мүалиҹәви хүсусијјәтләрлә зәнҝиндир — үрәк-дамар вә синир системини горујур, иммунитети мөһкәмләндирир, ганын тәркибини јахшылашдырыр, организми ҹаванлашдырыр, хәрчәнҝ әлејһинә тәсир едир.

Нарын бүтүн һиссәләри фајдалыдыр. Нарын ичиндә олан назик ағ аракәсмәләр гәдим заманлардан исһал заманы дәрман кими истифадә олунур.

Һәмчинин бу аракәсмәләр сакитләшдириҹи васитә кими дә таныныр. Аракәсмәләри јығын, гурудун вә чаја әлавә един. Белә чај синир системини сакитләшдирир, ҝәрҝинлији азалдыр, јухуну тәнзимләјир.

Ағыз истиһабы, дамагларын ганамасы, стоматит заманы аракәсмәләри дәмләјин вә ағыз бошлуғуну гаргара един. Бу васитә антисептик тәсир едир, сағалманы тезләшдирир.


1816 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP