Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Нојабр 2021

Анкарада радикал милләтчиләр арасында дава - Азәрбајҹан бајрағына һөрмәтсизлик олунду - Видео

Түркијәнин Миллијјәтчи Һәрәкат Партијасынын гуруҹусу, “Боз гурдлар” радикал тәшкилатынын лидерләриндән олан Алпарслан Түркшин Анкарада баш тутан ад ҝүнү мәҹлисиндә гонаглар арасында күтләви дава дүшүб.

Јајылмыш ҝөрүнтүләрдән Боз гурд тәшкилатынын тәрәфдарлары өз хисләтләрини ортаја гојараг бир-бирләринә гаршы һүҹума кечибләр. Видеодан ҝөрүндүјү кими онларын бир-бирләринин ҹанына дүшмәсинин сәбәби мәлум дејил, лакин апарыҹынын чағырышларына мәһәл гојмурлар вә бир-бирләрини дөјмәкдән әл ҝөтүрмүрләр.

Даһа аҹынаҹаглысы одур ки, радикал милләтчиләр Азәрбајҹанын бајрағыны нә үчүн әлләринә ҝөтүрдүкләрини унудараг, она гаршы ачыг-ашкар һөрмәтсизлик ҝөстәрәрләр вә бир-бирләрини дөјүмәк үчүн Азәрбајҹан бајрағындан дәјәнәк кими истифадә едибләр.
Сон илләрдә Дөвләт Бахчалынын рәһбәрлик етдији Миллијјәтчи Һәрәкат Партијасынын Түркијә сијаси системиндә вә Әрдоған һөкумәтинин иштиракы вә тәсири ҹидди шәкилдә ҝүҹләниб вә Түркијәнин тәһлүкәсизлик стратеҝијаларынын, дахили вә хариҹи сијасәтинин истигамәтләрини тәјин едир.
1560 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP