Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Декабр 2021

Түркијәли сијасәтчи Әрдоғаны ҹаһил адландырды - Видео

Түркијәли сијасәтчи вә ИЈИ Партијанын сәдри Мерал Акшенәр бу өлкә президентини ҹаһил адландырараг дејиб: "Бу ҹаһил (Әрдоған) һәр дәфә игтисадијјатдан данышдыгда, доллар пәрваз едир вә инфлјасија јухары галхыр, ишсизлик вә јохсуллуг артыр. Сакит ол! Халгымыз ган ағлајыр."
Гејд едәк ки, Түркијә сијасәтчиләри сон вахтларда јекдилликлә Әрдоғаны истефаја вә еркән сечкиләрә чағырырлар. Диҝәр тәрәфдән дә өлкәнин хариҹи вә дахили вәзијјәтиндә јаранмыш сијаси бөһран, аҹынаҹаглы мәишәт дуруму, һабелә Әрдоғанын сағламлыг вәзијјәтинин јахшы олмамасы үзүндән онун сечкиләрдә иштирак етмәси суал алтындадыр.
1517 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP