Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Декабр 2021

Иран Ислам Республикасынын ХИН башчысынын Азәрбајҹана сәфәр програмы ачыгланыб

Бу ҝүн Иранын хариҹи ишләр назири Һүсејн Әмир Абдуллаһиан Азәрбајҹана ҝәлир.

Сәфәр Азәрбајҹанын хариҹи ишләр назири Ҹејһун Бајрамовун дәвәти әсасында һәјата кечирилир.

Иранын ХИН башчысынын Бакыда кечирәҹәји ҝөрүшләрдә икитәрәфли әлагәләрин инкишафы вә реҝионал әмәкдашлығын перспективләри мүзакирә олунаҹаг.

Һ.Ә.Абдуллаһиан Иранын ЫРЫБ телеканалына мүсаһибәсиндә дејиб ки, сәфәр заманы Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијев, хариҹи ишләр назири Ҹејһун Бајрамов вә башга рәсми шәхсләрлә ҝөрүшәҹәк: “Теһран-Бакы әлагәләри сон ајларда ики өлкә мүнасибәтләриндә јаранан бәзи анлашылмазлыглара бахмајараг, јахшы, сабит вә инкишафа мејллидир.

Өтән ики ајда Азәрбајҹан Республикасынын бәзи јүксәк вәзифәли рәсмиләринин Теһрана ҝедиш-ҝәлишләринин шаһиди олдуг. Бу ај ики өлкәнин президентләри Ибраһим Рәиси  вә Илһам Әлијев  Игтисади Әмәкдашлыг Тәшкилатынын (ЕКО) Ашгабатда кечирилән саммити чәрчивәсиндә ҝөрүшүбләр. Ҝөрүш мүсбәт вә конструктив олду”.

Сәфәр чәрчивәсиндә Ҹ.Бајрамовла Һ.Ә.Абдуллаһиан бирҝә мәтбуат конфрансы кечирәҹәкләр.


1599 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP