Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Декабр 2021

Америкалы експерт: АБШ билсин, Русија чөкмәјәҹәк!

Русија бејнәлхалг аренада суперҝүҹдүр, Гәрб мәтбуатынын тәсвир етдији кими, өлкә чөкмәјә доғру ҝетмир. АБШ бу факты дәрк етмәлидир.

Бу барәдә “Һилл” гәзетиндә америкалы политолог Ендрју Летемин мәгаләсиндә билдирилиб.

О вурғулајыб ки, Русијанын тәнәззүлү илә бағлы хәбәрләр чох шиширдилир:

"Русијанын "чөкмәси" барәдә нағыллар Совет Иттифагынын дағылмасындан бәри ардыҹыл јајылыр. Белә характеризә чох јанылтыҹыдыр. Русија артыг дағылмаг әрәфәсиндә олан ҝеосијаси өлкә дејил. Әслиндә, һәр шеј там әксинәдир: Гәрәзсиз вә сијаси прагматизмлә тәмкинлә бахсаныз, Русија мүтләг фөвгәлҝүҹдүр. Вә бу ҝүҹ аләтләриндән глобал сијаси гәрарлара тәсир етмәк үчүн истифадә едә биләҹәк бир өлкәдир. Америка глобал стратеҝијасы бу тәкзибедилмәз факты нәзәрә алмалыдыр”.

Летем гејд едиб ки, Москва көклү модернләшдирмә апарыб вә өлкәнин нүвә гүввәләрини тәкмилләшдирәрәк, чох тәсиредиҹи нәтиҹәләр әлдә едиб.


1474 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP