Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Јанвар 2022

Чин һиперсәс ракетләрлә АБШ-ы һејрәтләнди

Өтән ил һәм Русија, һәм дә Чин һиперсәс ракетләрин агрессив сынагларыны кечирди. Русија лидери Владимир Путин ордусунун өтән илин сон һәфтәләриндә уғурлу һиперсәс ракет атышларыны һәјата кечирдијини билдирди. Чинин октјабр ајында глобал әһатә даирәсинә малик һиперсәс ракет системи сынағы Бајден администрасијасы кәшфијјатынын уғурсузлуғу иди.

Бу сөзләри америкалы експерт Ҹон Һејвард дејиб.

“АБШ кәшфијјат рәсмиләри Чинин уғурларыны һејрәтләндириҹи адландырдылар вә белә бир тәкмил системин там мәхфи шәраитдә неҹә јарадыла биләҹәјини тәсәввүр етмәдикләрини етираф етдиләр. Һиперсәс ракетләр ојуну дәјишдирир, чүнки нәзәри олараг онлар мөвҹуд ракетдән мүдафиә системләриндән јајына вә минимал фасиләләрлә зәрбәләр ендирә биләрләр. Хүсусилә Путин һиперсәс силаһлары илә өјүнүр, чүнки бу, Америка вә Авропа мүдафиә технолоҝијалары үзәриндә һәлледиҹи вә мисилсиз үстүнлүк јарадыр", - дејә експерт билдириб.


1450 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP