Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Јанвар 2022

Вјанада гыса мүддәтдә разылыг әлдә олуна биләр - Иран

Данышыглар мүсбәт јөндә ирәлиләјир. Гаршы тәрәфин санксијаларын галдырылмасында ҹиддилији вә Иранын тәклиф етдији механизмләр, хүсусән дә јохлама вә тәминатлары гәбул етмәси гыса мүддәтдә разылығын әлдә олунмасына имкан верәҹәк.

Буну Иран хариҹи ишләр назиринин мүавини Әли Баҝири дејиб.

Гејд едәк ки, Вјанада Иранла бағлы нүвә данышыгларынын 8-ҹи раунду декабрын 27-дә старт ҝөтүрүб.


1341 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP