Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2022

Жириновски газах халгыны тәһгир етди: "Онлар көчәри чобандырлар"

ЛДПР лидери Владимир Жириновски һесаб едир ки, Газахыстанда буҝүнкү һадисәләрин мәншәјини совет вахтларында ахтармаг лазымдыр. О, бу барәдә “Ехо Москвы” радиостансијасынын ефириндә билдириб.

Жириновски һесаб едир ки, индики иғтишашларын мәншәјини республиканын совет тарихиндә ахтармаг лазымдыр. Онун фикринҹә, совет рәһбәрлији газахларын чохәсрлик һәјат тәрзини дағыдыб: “Онлар көчәридирләр, онларда малдарлыг јахшы алыныр. Чөлләрдә, сәһраларда јашајырдылар вә шәһәрләрә апарылырдылар. Онлар мүгавимәт ҝөстәрдиләр, истәмирдиләр, амма Хрушов гәрар вериб ...

В.Жириновскинин фикринҹә, Газахыстан бөһраны Никита Хрушовун сијасәтинин нәтиҹәси иди: “...Хрушовун әмри илә бүтүн милли республикаларда рәһбәр кадрлары јерли кадрларла әвәз етмәјә башлајыблар. Үстәлик, университетләр, илк нөвбәдә, јалныз јерли милләтин нүмајәндәләрини - бу һалда газахлары гәбул етмәјә башлајыблар ".


1218 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP