Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Јанвар 2022

Русија АБШ-а хәбәрдарлыг едиб

“Вашингтонун Москваја гаршы јени санксијалар пакети тәтбиг етмәси АБШ вә Русија арасында мүнасибәтләри кәсмәјә бәрабәр олаҹаг”.  Буну Русијанын хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавров журналистләрә ачыгламасында дејиб.

“Бу барәдә бир нечә дәфә дејилиб”, - о билдириб.

С.Лаврова Русијанын АБШ вә НАТО илә апардығы мүзакирәләрә дә тохунуб.

“АБШ вә НАТО илә данышыгларын баша чатдығыны дејә билмәрәм. Һазырда Шимали Атлантика Алјансы илә разылашмада әлдә олунмуш садә тәклифләр өјрәнилир”, - назир сөјләјиб.

Гејд едәк ки, бундан әввәл АБШ дөвләт катибинин мүавини Викторија Нуланд билдириб ки, АБШ Русија илә икитәрәфли форматда, һәмчинин НАТО вә АТӘТ платформаларында данышыглары давам етдирмәјә һазырдыр.


1281 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP