Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Апрел 2022

Түркијәнин Ирагын шималына тәҹавүзүнүн пәрдәархасы

"Бағдад әл-Јәвм" гәзетинин јаздығына ҝөрә, Ираг "Ганунун Алилији" коалисијасынын лидерләриндән бири Түркијә ордусунун Ирагын шималына һүҹумуна тохунуб вә Түркијәнин Кәркүкдәки нефт гујуларына диш гыҹытдығыны ифша едиб.

"Ганунун Алилији" коалисијасынын лидерләриндән олан Турки Ҹадаан базар ертәси ҝүнү вурғулајыб ки, Кәркүк нефт гујулары Түркијәнин 30 илдир Ирага давам едән ишғалынын рәмзидир.

Ҹадааан дејиб: "Анкаранын ПКК-ја гаршы мүбаризә бәһанәси артыг бизи алдатмыр вә билирик ки, Түркијә гүввәләринин Күрдүстан тәрәфдән 190 км дәринликдә – Түркијә илә јахын партија мараглары ҝүдән сијаси гүввәләрин ҝөрмәмәзликдән ҝәлмәси көлҝәсиндә – едилән тәҹавүз чохшахәли ишләри еһтива едир.

Коалисија лидери Ираг әразисинә 190 км хариҹи ишғала иҹазә верән һеч бир разылашма олмадығыны вурғулараг дејиб ки, Түркијә Кәркүк нефт гујуларына чыхыш ардынҹадыр вә бу код онун Ирага сон 30 ил әрзиндә етдији бүтүн ишғалларын архасында дајаныр.

О гејд едиб: "ПКК Түркијәнин Ирага мүдахиләси вә һәрби базалар гурмасы үчүн садәҹә бир бәһанәдир вә бу, өлкәнин милли тәһлүкәсизлик принсипләринә зиддир."


2051 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP