Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Апрел 2022

Бејнәлхалг Гүдс ҝүнүндә "Мәсҹидүл-Әгса"да мөһтәшәм ҹүмә намазы гылынды

"Фәләстин әл-Јәвм" хәбәр аҝентлијинин билдирдијинә ҝөрә, Фәләстин Ислами Вәгфләр Назирлији "Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү" илә ејни заманда бу ҝүн 160 мин фәләстинлинин Әл-Әгса мәсҹидиндә ҹүмә намазына гатылдығыны ачыглајыб.
Гејд едәк ки, бу ҝүн Иран, Ираг, Әфганыстан, Пакистан, Һиндистан, Ниҝерија, Јәмән, Сурија вә с. кими дүнјанын бир чох өлкәләриндә "Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү" мүнасибәтилә аксијалар кечирилиб. Гәрб өлкәләриндә исә базар ҝүнү бу мүнасибәтлә јүрүшләр кечириләҹәк.


2011 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP