Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Мај 2022

Түркијәлиләр Инҹирлик базасы јахынлығында АБШ әлејһинә аксија кечирдиләр

Түркијә әһалиси Инҹирлик Һәрби Һава Базасы јахынлығында топлашараг АБШ вә НАТО-нун бу өлкәдә һәрби мөвҹудлуғуна етираз едиб.

"ҸҜТН"-ин вердији хәбәрә ҝөрә базар ҝүнү јүзләрлә инсан Түркијәдәки Инҹирлик Һәрби Һава Базасынын јахынлығында топлашараг, АБШ вә НАТО-нун өлкәдәки һәрби мөвҹудлуғуна етираз едиб. Баш тутан аксијаја ҝөрә авиабазанын әтрафында тәһлүкәсизлик тәдбирләри ҝүҹләндирилиб.

Түркијә халгы да дәфәләрлә мүхтәлиф мүнасибәтләрлә нүмајишләр кечирәрәк АБШ гошунларынын Инҹирликдән чыхарылмасыны тәләб едиб. Бир нечә ҝүн әввәл дә етиразчылар Адана әјаләтиндә Инҹирлик Һава Базасынын гаршысына топлашараг АБШ һөкумәтинә өз етиразларыны билдирмишдиләр вә Түркијә һөкумәтиндән базанын бағланмасыны, АБШ һәрбчиләринин чыхарылмасыны тәләб етмишдиләр.

Бу етираз аксијасы АБШ президенти Бајденин гондарама ермәни сојгырымыны танымасынын ардынҹа "Түркијә Ҝәнҹләр Бирлији" тәрәфиндән планлашдырылыб вә тәшкил олунуб.

Етиразчылар Түркијә бајрагларыны далғаландырыб вә әлләриндә: "НАТО чых, НАТО-ја јох дејин, бура бизим торпағымыздыр" сөзләр јазылмыш плакатлар тутублар.


1375 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP