Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Мај 2022

Сурија ордусу Түркијә ПУА-сыны мәһв етди

Сурија мәтбуаты Сурија ордусуна истинадән хәбәр верир ки, өлкәнин шимал-гәрбиндә Түркијәнин дәстәкләдији террорчу груплара аид ПУА мәһв едилиб.

"Әл-Әхбаријјә" телеканалынын ҹүмә ҝүнү јајдығы мәлумата ҝөрә, Сурија ордусунун Идлиб әтрафында һава һүҹумундан мүдафиә системи террорчу груплашмаларын Түркијәјә мәхсус ПУА-сыны Мәар Дибсаһ кәнди үзәриндә изләјәрәк вуруб.

Сурија ордусу командирләринин сөзләринә ҝөрә, бу дрон үч камераја вә бомба дашымаг габилијјәтинә маликдир. Террорчу груплар онларын ихтијарына верилмиш бу ПУА-дан Сурија ордусунун Идлиб вилајәти әтрафындакы мөвгеләрини һәдәфә алмаг үчүн истифадә едибләр.

Идлиб әјаләти илләрдир террор груплашмалары тәрәфиндән ишғал олунуб. Түркијә режими гәрб өлкәләри вә сионист режими гаршысында Исламы зәифләтмәк вә өз ишғалчылыг сијасәтини һәјата кечирмәк мәгсәдилә бу террор групларына һәртәрәфли дәстәк верир.


1606 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP