Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Ијун 2022

“WһатсАпп” груп зәнҝәләринә јени функсијалар әлавә едиб

“WһатсАпп” тәртибатчылары “Андроид” вә “иОС” системләриндә мессенҹерә јениләмә тәгдим едибләр. Јениликләрдән бири одур ки, артыг груп зәнҝләринин иштиракчыларынын сәсини сөндүрмәк мүмкүн олаҹаг.

Бу барәдә “ФонеАрена” мәлумат јајыб.

Истифадәчиләр инди груп зәнҝи заманы диҝәр иштиракчыларын сәсини сөндүрә биләҹәкләр. Бу, һәмсөһбәтләрдән биринин микрофону сөндүрмәји унутдуғу заман чох фајдалы ола биләр. Бу функсија груп зәнҝиндә иштирак едән һәр кәс үчүн әлчатан олаҹаг.

Бундан башга, јениләнмәдән сонра груп зәнҝинин иштиракчылары бир-биринә шәхси месажлар да ҝөндәрә биләҹәкләр.


1331 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP