Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Ијул 2022

НАТО-ну тәрк етмәлијик - Перинчәк

Биз давамлы олараг һөкумәтимизә тәклифләр верәҹәјик ки, НАТО илә бағлы Түркијәнин мүстәгиллијинә вә бүтөвлүјүнә ујғун сијасәт јеритсин. Ҝәлән ил әрзиндә дүзәлиш мүмкүндүр. Биз Түркијәни дүшүнүрүк.

Буну Түркијәнин Вәтән Партијасынын сәдри Доғу Перинчәк дејиб.

“Түркијәнин енержи бөһранындан чыхыш јолу НАТО-дан чыхмагла мүмкүндүр. НАТО-дан чыхсаг, помидор вә бадымҹанын гијмәти ашағы дүшәҹәк. Чүнки НАТО-нун дизел, електрик енержиси вә ја тәбии газы јохдур”, - Перинчәк вурғулајыб.


1933 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP