Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Ијул 2022

Ҝөјчајда мәктәбли интиһар едиб

Ҝөјчај рајонунда интиһар һадисәси баш вериб.

Рајонун Хәлитли кәнд сакини, 2005-ҹи ил тәвәллүдлү Аллаһвердијев Ајхан Фариз оғлу ијулун 5-дә саат 23:00 радәләриндә јашадығы евин һәјәтиндә өзүнү асыб. Аилә үзвләри һадисәдән ҝеҹ хәбәр тутдуғу үчүн ону хилас етмәк мүмкүн олмајыб.

11-ҹи синиф шаҝирди Ајханын өзүнә гәсд етмәсинин сәбәби мәлум олуб. Кәнд сакинләринин сөзләринә ҝөрә, Ајхан зәиф ҝөрдүјү үчүн ҝөзлүкдән истифадә едирди. О, валидејни илә Бакыја офталмологун јанына ҝедиб, һәким она телефондан аз истифадә етмәји төвсијә едиб.

Анасы Ајханын телефонуну әлиндән алыб, онун ҝөзләринә зијан олдуғуну билдириб. Күсәрәк һәјәтә дүшән оғланын евин архасында интиһар етдији билдирилир.


2239 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP