Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Ијул 2022

Јәмән: Мүһарибәнин битмәси вә блокаданын ҝөтүрүлмәсиндән башга һеч бир шеј бизи гане етмәјәҹәк

Јәмәнин Али Ингилаб Шурасынын рәһбәри АБШ-а сәсләнәрәк билдириб ки, Американын гәрарларынын Јәмән һакимијјәти үчүн һеч бир дәјәри јохдур.

Сијаси Шуранын јүксәк вәзифәли үзвү вә Јәмән Ингилабынын Али Комитәсинин рәһбәри Мәһәммәд Әли әл-Һуси Әрәбистанда сәфәрдә олан Ҹо Бајденин сөзләринә ҹаваб олараг билдириб ки, Сәна Јәмәнә гаршы Америка, Инҝилтәрә, Әрәбистан вә БӘӘ-нин тәҹавүзү вә блокадасынын сона чатмасындан башга һеч нәји гәбул етмәјәҹәк.

Бајден дүнән Ҹиддәдә билдириб ки, Сәудијјә Әрәбистаны Јәмәндә атәшкәсин узадылмасына разылашыб.

Әл-Һуси бу һагда өз Тwиттер сәһифәсиндә јазыб: "Һәр нә һагда истәјирсиниз гәрар верин, бизим ишләримиз өз әлимиздәдир вә сиз буну билирсиниз."


1959 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP