Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Ијул 2022

АБШ: Биз Иран пилотсуз тәјјарәләринин дағыдыҹы ҝүҹүнү өз ҝөзүмүзлә ҝөрмүшүк

ҸБС телеканалынын мәлуматына ҝөрә, бу барәдә АБШ Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын стратежи коммуникасијалар үзрә координатору Ҹон Кирби Ағ Евдә кечирдији мәтбуат конфрансында дејиб: "Америка ордусу вә гүввәләри Иран пилотсуз тәјјарәләринин дағыдыҹы вә өлдүрүлҹүлүк ҝүҹүнү јашајыб."

О, Иран пилотсуз тәјјарәләринин Русијаја сатылмасынын мүмкүнлүјү илә бағлы суалын ҹавабында дејиб: "Иран пилотсуз тәјјарәләринин Русијаја сатылдығыны тәсдиг едән һеч бир мәлуматымыз јохдур. Амма бу о демәк дејил ки, Русија бу тип силаһлары алмаға ҹан атмајаҹаг."

Америкалы мәмур даһа әлавә едиб: "Иран ПУА һазырламаг үчүн јерли имканлара маликдир. Бу дронларын дағыдыҹы вә өлдүрүҹү ҝүҹләри вар. Биз о дронларын имканларыны өз ҝөзүмүзлә ҝөрмүшүк. Ираг вә Суријадакы гүввәләримизә вә гурғуларымыза гаршы һәјата кечирдикләри һүҹумларда. Она ҝөрә дә биз бу мәсәләни јахындан изләјирик вә ҹидди јанашырыг."


1502 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP