Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Сентјабр 2022

Өзүнү јандыран газинин вәзијјәти илә бағлы сон хәбәр

Бир нечә ҝүн әввәл өзүнү јандыран Вәтән мүһарибәси газиси Тәбриз Абдуллајевин вәзијјәти ағыр стабилдир.

Бу барәдә Тибби Әрази Бөлмәләрини Идарәетмә Бирлијиндән (ТӘБИБ) билдирилиб.

Мәлумата ҝөрә, газинин мүалиҹәси Нәриманов Тибб Мәркәзинин нәздиндәки Јаныг Мәркәзинин Реанимасија шөбәсиндә апарылыр.

Хатырладаг ки, августун 18-дә сәһәр саат 11:00 радәләриндә Гарабағ газиси Тәбриз Абдуллајев Самух рајон Иҹра Һакимијјәтинин бинасы гаршысында үстүнә бензин төкәрәк өзүнү јандырыб.

Т.Абдуллајевин јахынларынын билдирдијинә ҝөрә, о, сосиал проблемләр вә мүвафиг дөвләт органларынын онун дурумуна лагејд мүнасибәтинә етираз олараг интиһара әл атыб.

1989-ҹу ил тәвәллүдлү Т.Абдуллајевин сифәтинин вә бәдәнинин бөјүк һиссәсинин јандығы ачыгланыб.


1490 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP