Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Ијун 2023

Чин орбитә 26 пејк чыхарды

Чин бәрк јанаҹагла ишләјән “Лиҹиен-1”дашыјыҹы ракети илә орбитә 26 пејк чыхарыб.

Дашыјыҹы ракетин бурахылышы Гоби сәһрасындакы Ҹиучүән космодромунда јерли вахтла саат 12:10-да (Бакы вахты илә 8:10) баш тутуб. Бу, “Лиҹиен-1” серијасындан 2-ҹи уғурлу ракет бурахылышы, һабелә өлкә тарихиндә ејни ракетдә ән чох пејкин орбитә чыхарылмасыдыр.

Чинин Елмләр Академијасы Механика Институтунун мүтәхәссисләринин һазырладығы ракет 1500 тон јүкү 500 километр јүксәјә галдыра билир.

Орбитә чыхарылан пејкләр әсасән техноложи експериментләр вә мәлуматлары мәсафәдән јохламаг үчүн истифадә едиләҹәк.


1662 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP