Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Август 2023

Назир Түркијәни Ишғалчы адландырды

Сурија хариҹи ишләр назири Фејсәл Мигдад өлкәси илә Түркијә арасында диалог үчүн шәртләриндән данышыб.

Фејсәл Мигдад чыхышында Түркијәнин ишғалчы сијасәтини кәскин тәнгид едиб.

“Һесаб едирик ки, түрк ишғалы тәкҹә Сурија үчүн дејил, һәм дә әрәб мараглары үчүн тәһлүкә јарадыр. Бу сәбәбдән ортаг марагларымыза вә бејнәлхалг һүгугун әсас принсипләринә ујғун олараг буна (Түркијәнин ишғалына) сон гојмаг үчүн сәјләри ҝүҹләндирмәк вә аддымлар атмаг лазымдыр”, - Мигдад дејиб.


1930 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP