Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Август 2023

Ираг Президенти Әрбәин ҝүнләриндә Кәрбәланы зијарәт етди

Ираг Президенти Әрбәин әрәфәсиндә Кәрбәлаја сәфәр едәрәк Имам Һүсејн (ә) һәрәмини зијарәт едиб.

Ираг Президенти Әбдүлләтиф Ҹамал Рәшид бу ҝүн сәһәр саатларында зијарәт мәгсәдилә Кәрбәлаја сәфәр едиб.
Əјаләтин валиси вә јерли һакимијјәт органлары тәрәфиндән гаршыланан Президент дәрһал Имам Һүсејнин (ә) мәзарыны зијарәт етмәк үчүн һәрәмә ҝедиб.

Ираг Президенти даһа сонра Кәрбәла валиси, Имам Һүсејн (ә) Һәрәминин Гәјјумлуғу вә бу һәрәмин бәзи иҹрачы мүдирләри илә ҝөрүшүндә Әрбәин зијарәти илә бағлы бүтүн сәвијјәләрдә, хүсусилә хидмәтләр вә тәһлүкәсизликлә бағлы һәјата кечирилән план вә тәдбирләри мүзакирә едиб вә арашдырыб.


3167 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP