Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Август 2023

Ливијада гәзәбләнмиш халг сионист режимин бајрағыны јандырды

Ливија халгы нүмајиш кечирәрәк Ливија Милли Бирлик Һөкумәтинин хариҹи ишләр назири илә онун сионист “һәмкары” Ели Коен арасында ҝөрүш кечирмәсини писләјиб.

Ели Коен базар ҝүнү Әл-Мангушла ҝөрүшү барәдә мәлумат вериб вә бу ҝөрүшүн өтән һәфтә Италијанын пајтахты Ромада баш тутдуғуну билдириб.

Əз-Завијә вә Таҹура шәһәрләриндә нүмајишчиләр сионист режимин бајрағыны јандырыблар вә бу ҝөрүшү хәјанәт адландырыблар.

“Әл-Мајадин” телеканалынын билдирдијинә ҝөрә, Ливијанын “Әл-Әдалат вә Әл-Бәна” (Әдаләт вә Гуруҹулуг) партијасы да Коен вә Әл-Мангушун ҝөрүшүнү писләјиб вә Әл-Мәнгушун дәрһал вәзифәсиндән узаглашдырылмасыны тәләб едиб.

Һәмчинин Ливија Һөкумәтинин Али Шурасынын кечмиш рәһбәри вә бу өлкәнин мүһүм сијасәтчиләриндән бири олан Халид әл-Мәшри Коен вә Әл-Монгушун ҝөрүшүнә мүнасибәт билдирәрәк бу һөкумәтин деврилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб.

О әлавә едиб: “Бу һөкумәт бүтүн дини, милли вә һүгуги сәрһәдләри тапдалајыб.”
Анадолу хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Ливијанын мүхтәлиф шәһәрләри вә Триполинин бәзи бөлҝәләриндә күтләви етираз аксијалары давам едир. Бәзи етиразчылар өтән ҝеҹә Ливија Хариҹи Ишләр Назирлијинин бинасына дахил олараг бинанын гаршысындакы барјерләри јандырыблар. Ејни заманда чохлу сајда инсан әлләриндә Фәләстин бајрағы илә: “Ҹанымызы вә ганымызы сәнә фәда едирик еј Фәләстин” кими шүарлар сәсләндирибләр.

Бу өлкәнин ән али дини гуруму кими “Ливија Фәтва Еви” тәшкилаты өлкәнин Милли Бирлик Һөкумәтинин баш назириндән Нәҹла әл-Мәнгушу вәзифәдән узаглашдырмағы тәләб едиб.


3382 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP