Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Август 2023

Ҹәлилабадда уникал тапынты - Фото

Ҹәлилабад рајонунда јерләшән Худутәпә јашајыш мәскәниндә апарылан газынтылар заманы уникал һесаб олунан тарихи тапынты ашкарланыб.

Археолоҝија, Етнографија вә Антрополоҝија Институтунун апарыҹы елми ишчиси, тарих үзрә фәлсәфә доктору, археолог Анар Ағаларзадә бу барәдә мәлумат вериб.

Онун сөзләринә ҝөрә, гоч тарихән Азәрбајҹан халгынын гәдим мәнәви мәдәнијјәтиндә боллуг-бәрәкәт символу олуб: "Худутәпә јашајыш мәскәнинин илк тунҹ дөврү тәбәгәсиндән археоложи газынтылар заманы тапылмыш бу кичик гоч нүмунәси Муғанын минилликләр тарихинин өјрәнилмәси үчүн чох әһәмијјәтлидир".

Гејд едәк ки, әввәлки газынтылар заманы сөзүҝедән јашајыш мәскәнинин үст гатындан орта әсрләрә аид зәнҝин мадди мәдәнијјәт нүмунәләри, еләҹә дә диҝәр гоч фигурлары үзә чыхыб./репорт/


3480 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP