Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Октјабр 2023

Ҝенерал Салами: Исраил вә онун һавадарлары мүвазинәтини итириб

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун команданы Исраилин Гәззанын мүдафиәсиз халгына һүҹумуна тохунараг дејиб: Бу сәрсәм реаксијалар ҝөстәрир ки, онларын давранышларында һеч бир мәнтиг јохдур. Америка, Франса, Алманија, Инҝилтәрә вә сионист режим тамамилә мүвазинәтләрини итириб вә сәрҝәрдан ҝәзирләр.

Ҝенерал Сәлами әлавә едиб: Сионист режими Ислам үммәтинин јанында Америка сахлајыб, әкс һалда Исламын бу ҹоғрафи мәканында кичик бир сионист халгын олмасы һансы мәнтигә ујғундур?

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун команданы сөзүнә давам едиб: Али-дини Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеинин ифадәсинә әсасән, һәр ҝүн јүксәк сәвијјәли бир авропалы вә америкалы мәмур сүни тәнәффүс үчүн бу торпаға ҝәлир вә онлар дүшүнүрләр ки, бу ағыр мәғлубијјәти мүдафиәсиз инсанлары бомбардман етмәклә компенсасија едә биләрләр. Амма, билмәлидирләр ки, ушаглары өлдүрмәк гәләбә чалмаг дејил.


1445 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP