Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Нојабр 2023

Русија Ливијада һәрби...

Русија Ливијада һәрби база јаратмаг үчүн бу өлкә илә данышыглар апарыр.

Бу барәдә “Блумберг” мәлумат јајыб.

Билдирилир ки, АБШ Русијанын бу аддымындан нараһатлыг кечирир. Русијанын Африка Ливијасында һәрби база јаратмаг истәји ҝерчәјә чевриләрсә, бу өлкә Ливијадан бүтүн Авропа Иттифагына нәзарәт әлдә едә биләр.

Данышыглар 2023-ҹү ил сентјабр ајынын сонларында Владимир Путинлә ҝөрүш кечирән ҝенерал Хәлифә Һафтарын Москваја ҝәлишиндән индијә гәдәр давам едир.

Русијанын мәгсәди Аралыг дәнизинә чыхыш әлдә едиб Ливија саһилләринә дөјүш ҝәмиләри чыхармаг, модерн инфраструктурлу һәрби лиман јаратмаг, бу өлкәдә тәјјарә базасы гурмаг, еләҹә дә "Вагнер" гошунларынын бөлҝәдә мөвгеләрини мөһкәмләндирмәкдир.

Америка Бирләшмиш Штатларынын Ливијада хүсуси елчиси олмуш Ҹонатан Уајнер дејиб ки, АБШ һакимијјәти Русијанын Ливијада, јәни Аралыг дәнизи саһилләри бојунҹа һәрби мөвгеләрини ҝенишләндирилмәси ҹәһдләринә чох ҹидди јанашыр:

“Әҝәр Русија орада лиман гурса, бу она Аралыг дәнизиндә мөһкәмләнмәјә вә бүтүн Авропа Иттифагыны изләјиб, ҹасуслуг етмәјә шәраит јарадаҹаг".


1583 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP