Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Октјабр 2013

Едвард Сноуден АБШ-ын билдикләрини Русија, Иран вә Чинә өтүрүб

Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин сабиг әмәкдашы Едвард Сноуден Американы тәрк едәркән он минләрлә ҝизли сәнәд, о ҹүмләдән Русија, Иран вә Чин кими өлкәләрә гаршы истифадә олунан кәшфијјат топлама програмларыны да өзү илә ҝөтүрүб. Бу барәдә иҹтимаијјәтә "Тһе Wасһинҝтон Пост" гәзети мәлумат јајыб. Мәлумата ҝөрә, Едвард Сноуден Американын хүсуси програмлар васитәсилә Русија, Иран вә Чин барәсиндә топладығы мәлуматларын ејнисини бу өлкәләрин рәһбәрлијинә тәһвил вериб.

Гејд едәк ки, америкалы кәшфијјатчынын мәтбуата өтүрдүјү мәлуматлар рәсми Вашингтону бир чох өлкә илә үзбәүз гојуб. Ағ Ев рәһбәрлијинин бу ҝүнә гәдәр ән јахын мүттәфигләри сајылан Алманија вә Франсанын да АБШ-ла динләмә скандалына ҝөрә мүнасибәтләри позулуб./Фактхәбәр


4140 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP