Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Октјабр 2013

"Ихванчыларын бир чох үзвү динсиз вә Аллаһсыздырлар"

Гәрдави дин вә вәтәнини сатан хәстә вә чарәсиз биридир

Исламазери.аз-ын Иран медиасына истинадән вердији хәбәрә әсасән, Мисир ордусуну дәстәкләјән доктор Әли Ҹумә “Ихванул-Муслимин” тәрәфдарлары тәрәфиндән сәрт тәнгид олунуб.

О бу тәнгидләрә белә фикир билдириб: “Бу груп вә тәрәфдарлары мәғлуб олублар. Чүнкү онларын етираз јөнтәмләри ушаг јөнтәмләридир. “Ихванул-Мусилимин”-ин бир чох үзвү динсиз вә Аллаһсыздырлар. Онлардан бәзиләри намаз гылыр вә орҹу тутур. Әксәријјәти исә “хәвариҹ” мислиндәдирләр. Бу груп үзвләрини јалан алтында тәрбијәләндириб. Онлар јалан дејирләр, чүнкү етиразчылар тәрәфиндән полисә атәш олду, полис тәрәфиндән јох.”

О “Нато шејхи-2” кими танынан шејх Јусиф Гәрдави һаггында билдириб: “О дин вә вәтәнини сатан хәстә вә чарәсиз биридир. Мән она кечмишини ҝөрдүјү ишләрлә бәрбад етмәмәси үчүн нәсиһәт етдим. Она халгы јолундан аздырмамағыны сөјләсәмдә о гәбул етмәди вә әтрафындакыларын ону гијамәт ҝүнү дә дәстәкләјәҹәјини билдириди.”


4348 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP