Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Нојабр 2021

Шушанын ишғалдан азад едилмәсиндән 1 ил өтүр

Бу ҝүн - нојабрын 8-и Шуша шәһәринин Ермәнистан Силаһлы Гүввәләринин ишғалындан азад едилмәсинин биринҹи илдөнүмүдүр.

2020-ҹи ил нојабрын 8-дә Шуша шәһәринин ишғалдан азад олундуғу ҝүн елан едилиб.

Ермәни ишғалчыларындан тәмизләнән шәһәрин мәркәзинә Азәрбајҹанын үчрәнҝли шанлы бајрағы санҹылыб.

Бу зәфәр Азәрбајҹан тарихинә гызыл һәрфләрлә јазылыр.


1245 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP