Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Октјабр 2013

Сурија бүдҹәси 100 милјард доллар зијана дүшүб

Суријада баш верән сон һадисәләр нәтиҹәсиндә дөвләт бүдҹәсинә рекорд зијан дәјиб.

“Тһе Мосҹоw Пост” хәбәр верир ки, зијан дәјмиш рәгәм 100 милјард доллара јахын һесаб едилир. Бу барәдә "Россија 24" каналына мүсаһибә верән Сурија Баш назиринин игтисади мәсәләләр үзрә мүавини Карри Ҹәмил хәбәр вериб.

Иткиләр һагда илкин арашдырмалар бизә 100 милјард доллар олдуғун ҝөстәрир. Ашағы-јухары 10 фаиз ола биләр о да она ҝөрә ки, һәлә арашдырмалар там битмәјиб. УДМ минимум 30 фаиз вә ја даһа чох азалыб дејә Ҹәмил билдириб.

Бундан әлавә мүсаһибин сөзләринә ҝөрә Суријанын нефт сәнајеси ишләмир. Һазырда нефт һасилаты сыфыра бәрабәрдир. Бу ембаргоја ҝөрә дејил. Сәбәб нефт һасил олан бөлҝәләрдә һәрби вәзијјәтин чәтин олмасыдыр - ситатын сону.
3204 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP